بایگانی دسته‌ی: محتواهای آموزشی

پرو بیوتیک چیست؟

از 3 میلیون سال پیش تا به امروز وظیفه پاکیزگی محیط زیست به عهده سربازان کوچکی به نام باسیلوس سابتلیس بوده که جزو پروبایتیک ها خوب هست. این باکتری های مفید نیاز ضروی برای محیط زیست و یار و یاور خوبی برای ما انسانهاست.