یونیورسال 5 لیتری

4,100,000 تومان

  • محلول بصورت کنستانتره میباشد
  • تولید 1000 لیتر محصول
    (4000 اسپری 250cc آماده استفاده)
  • ایجاد لایه محافظ طولانی مدت