یونیورسال 500cc

700,000 تومان

  • محلول بصورت کنستانتره میباشد
  • تولید 100 لیتر محصول
    (400 اسپری 250cc آماده استفاده)
  • ایجاد لایه محافظ طولانی مدت